Obsługa księgowa obejmuje:
 • prowadzenie księgi przychodów i rozchodów,
 • prowadzenie ewidencji przychodów zryczałtowanego podatku dochodowego,
 • prowadzenie ewidencji sprzedaży i zakupów VAT,
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych i wyposażenia,
 • sporządzania i składania deklaracji do Urzędów Skarbowych,
 • pomoc przy otwieraniu i likwidacji działalności gospodarczej,
 • sporządzanie sprawozdań statystycznych
Obsługa kadrowo - płacowa pracowników obejmuje:
 • przygotowywanie dokumentów dotyczących nawiązywania, zmiany warunków i rozwiązywania stosunku pracy (umowa o pracę, umowa zlecenie oraz o dzieło),
 • prowadzenie akt osobowych,
 • obsługa zatrudnienia w ramach umów cywilno-prawnych
 • ewidencja urlopów oraz zwolnień lekarskich
 • kontrola dokumentacji szkoleń obligatoryjnych oraz ważności badań lekarskich wraz ze sporządzaniem skierowań na badania - wstępne, okresowe oraz kontrolne,
 • sporządzanie zaświadczeń o okresach zatrudnienia i zarobkach, a także świadectw pracy,
 • naliczanie składki na PFRON wraz z przygotowaniem deklaracji,
 • sporządzanie deklaracji GUS,
 • kompletowanie dokumentów i wypełnianie wniosków do ustalania kapitału początkowego,
 • naliczanie wynagrodzeń i sporządzanie list płac oraz tzw. pasków wypłat dla pracowników,
 • rejestrowanie i wyrejestrowanie pracowników w ZUS, sporządzanie deklaracji rozliczeniowych do ZUS, przygotowywanie raportów ZUS RMUA dla pracowników,
 • sporządzanie rocznych informacji o dochodach pracowników,
 • rozliczanie zakładowego funduszu świadczeń socjalnych,
 • rozliczanie pod względem formalnym i rachunkowym kosztów związanych z użytkowaniem samochodów służbowych oraz używaniem samochodów prywatnych do celów służbowych,
 • wyliczenia diet i ryczałtów oraz rozliczenia delegacji krajowych i zagranicznych,
 • przygotowanie raportów kadrowo-płacowych dla potrzeb wewnętrznych.

Nasze biuro świadczy usługi dla klientów na terenie całego województwa zachodniopomorskiego, pokrywamy koszty przesyłek pocztowych i kurierskich, przesyłamy sprawozdania, stawki i dokumenty drogą elektroniczną.